CZYM JEST OPAKOWANIE?

Opakowanie jest to wytwór o określonej konstrukcji, którego zadaniem jest zabezpieczenie towary, który się w nim znajduje. Pełni ono zazwyczaj funkcję narzędzia marketingowego, który pobudza swoim estetycznym wyglądem oraz przekazem do nabycia towaru, który pakowanie jest w nie.

W towaroznawstwie wyróżnia się trzy podstawowe funkcje opakowania:

– funkcja techniczna, czyli umożliwienie konsumpcji oraz ochrona produktu, dotyczy się to na przykład opakowanie spożywcze jednorazowe,

– funkcja ekonomiczna, która obejmuje relację kosztów opakowania towaru do kosztów wytworzenia towaru,

– funkcja estetyczno-marketingowa, która stanowi wartość estetyczną opakowania, która ma zachęcić do nabycia towaru, przykładem tu może być opakowania kosmetyczne kartonowe.

Opakowania dzielimy na:

– opakowania jednostkowe, w które zapakowany jest jeden produkt,

– opakowanie zbiorcze, jest to opakowanie w które zapakowanych jest minimum dwa opakowania,

– opakowanie transportowe, jest to opakowanie produktów ułożonych w nim luzem, bądź też opakowań jednostkowych lub zbiorczych które ma swoje zastosowanie podczas transportu i w procesie magazynowania produktów.

Dodaj komentarz