Polska na tle trendów globalnych – OPAKOWANIA

Na sektor opakowań w każdym kraju składa się kilka rodzajów surowców wyjściowych, jak papier, drewno, metal, tworzywa sztuczne i materiały kombinowane, których udziały na rynku opakowań są już zróżnicowane. Spośród tworzyw najszersze zastosowania mają miękki polietylen LDPE (opakowania z folii, folia termokurczliwa i rozciągliwa, butelki, tuby, fiolki), twardy polietylen HDPE (beczki, bębny, kanistry, balony, wiadra), polipropylen PP (w tym BOPP; folia, fiolki, pudełka), polistyren PS nisko- i wysokoudarowy (opakowania do leków, fiolki, tacki, kubki, słoje), polichlorek winylu PVC (folie miękkie i półsztywne, butelki, kubki), poliamidy PA (pakowanie próżniowe żywności, gotowanie żywności w torebce, pakowanie sprzętu chirurgicznego; sterylizacja). Ponadto poliestry, jak politereftalan etylenu PETF lub PET (folia politereftalenowa, butelki do napojów gazowanych) i poliwęglany PC (folie opakowaniowe, opakowania kosmetyczne).