Pomiary oświetlenia w miejscu pracy

Wielu pracodawców nie jest do końca świadomych, że nieodpowiednie światło w miejscu pracy, zwłaszcza przy wykorzystaniu komputera może być przyczyną wypłacania dużych odszkodowań pracownikom. Usługi oświetleniowe, do których należy między innymi pomiar światła na poszczególnym stanowisku jak i całej sali, wykona zarówno firma zajmująca się oświetleniem, jak  i firma prowadząca usługi informatyczne warszawa. Taki pomiar  odbywa się za pomocą luksomierzy i należy go przeprowadzać przynajmniej raz na kilka lat. Na każdym stanowisku powinniśmy przeprowadzić taki pomiar oddzielnie, to znaczy,ze jeśli w jednym pomieszczeniu jest kilka stanowisk, to na każdym musimy sprawdzić czy mieścimy się w dopuszczalnych normach. Jeśli bowiem pracownik będzie miał uszkodzony wzrok i dowiedzie, że jest to wynikiem złego oświetlenia,  a my nie mamy regularnych pomiarów, to jest to podstawa nie tylko do wypłacenia odszkodowania, ale także pracodawca może zostać ukarany grzywną, za niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów BHP, w których ważny jest też serwis oświetleniowy.

Dodaj komentarz