Rynek opakowań w Polsce

W ocenie Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań (COBRO) polski przemysł opakowaniowy wytwarza rocznie ok. 4 mln ton opakowań ze szkła, papieru, kartonu, drewna, tworzyw sztucznych, metali, tekstyliów oraz opakowań wielomateriałowych czy wytłoczki. Konsumpcja opakowań w Polsce na głowę wynosi ok. 105 kg rocznie. W krajach starej Unii (UE-15) konsumpcja opakowań waha się w granicach 150–170 kg na mieszkańca rocznie. Komparatywna ocena rynku w terminach ilościowych mija się z celem ze względu na różnice wagowe opakowań np. papierowych i metalowych, opakowania promocyjne. Tym niemniej da się wyspecyfikować niektóre pozycje towarowe wagowo bądź w sztukach.

Polski przemysł opakowaniowy generuje ok. 1,7% PKB. Jego udział w polskim przemyśle przetwórczym przekracza 3%,.